خانه ریاضی http://mathfars.ir 2020-09-28T08:33:24+01:00 text/html 2020-06-13T07:08:04+01:00 mathfars.ir خانه ریاضی آغاز ثبت نام ترم تابستان 99 http://mathfars.ir/post/84 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1654014/MathPic99.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-04-19T18:32:42+01:00 mathfars.ir خانه ریاضی آموزش مجازی http://mathfars.ir/post/82 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#990000">آموزش تعطیل نیست.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">با خانه ریاضی در خانه می مانیم.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">آموزش مجازی و غیر حضوری ریاضیات در تمام پایه ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">با ارسال پیام از طریق واتساپ به شماره زیر کسب اطلاع نمایید.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" color="#ff6600">۰۹۱۷۲۵۱۶۰۹۴</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6600" size="4">به یاری خدا و با کمک هم کرونا را شکست خواهیم داد. انشاالله</font></div> text/html 2018-11-23T11:39:37+01:00 mathfars.ir خانه ریاضی ثبت نام ریاضی کانگورو 2019 http://mathfars.ir/post/81 <div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak" color="#ff0000">ثبت نام دوره ی آموزشی حل مساله&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak" color="#ff0000">(ترم ریاضی کانگورو)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">ویژه مسابقه جهانی 2019</font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">آغاز شد.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Koodak" color="#000099">ثبت نام فقط عصرها از ساعت 16 الی 19 در دفتر خانه ریاضی صورت می گیرد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Koodak" color="#000099">شماره تماس: 53337988</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000">در این ترم ریاضی آموزان با راهبردهای حل مساله آشنا شده و توانایی خود را در تجزیه و تحلیل و حل مسائل مختلف و متنوع تقویت می نمایند.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#3333ff">شرکت در این ترم را به ریاضی آموزان عزیز توصیه&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: xx-large;">می کنیم.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: xx-large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(64, 224, 208);"><font face="Mihan-Koodak">دربارهٔ روز و مسابقهٔ بین<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>المللی ریاضیات کانگورو</font></span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(64, 224, 208); line-height: 1.6em;"></span></font></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 30px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><font face="Mihan-Koodak">ریاضیات کانگورو یکی از بزرگ<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>ترین برنامه<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>های ترویج ریاضیات در دنیاست که با هدف ارتقای درک ریاضی دانش<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>آموزان و رشد توانمندی آنان برای لذت بردن از فعالیت<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>های هوشمندانهٔ ریاضی در بیش از ۸۰ کشور جهان برگزار می<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>شود.</font></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(64, 224, 208); line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(64, 224, 208); line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Koodak">تاریخچهٔ ریاضیات کانگورو</font></span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">در اوایل دههٔ ۹۰&nbsp;میلادی دو معلم فرانسوی به نام<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>های «آندره دُلُدیک» و «ژان پیر بودین» به پاس خدمات ریاضی<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>دان استرالیایی</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">«پیتر اُ.&nbsp; هولوران»، مسابقهٔ ریاضیات کانگورو را در فرانسه بنیان نهادند. این مسابقه</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">‌</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">&nbsp;در چند سال اول در بیش از ۲۰ کشور اروپایی و سپس در&nbsp; سراسر دنیا گسترش یافت. در ۱۷ ژانویهٔ سال ۱۹۹۵ «انجمن کانگورو بدون مرز» به</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">‌</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">طور رسمی تأسیس شد و از سال ۱۹۹۶ کلیهٔ کشورهای عضو این انجمن به صورت سالانه در گردهمایی انجمن کانگورو بدون مرز شرکت می</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">‌</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">کنند و با مشارکت یکدیگر، سؤال</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">‌</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">های این مسابقه را انتخاب می</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">‌</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">کنند. در حال حاضر این مسابقه در بیش از ۸۰ کشور جهان برگزار می</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">‌</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;">شود.</span></font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 30px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><font face="Mihan-Koodak">کشور ایران از سال ۲۰۰۸ به عضویت «انجمن کانگورو بدون مرز» در آمد و مؤسسهٔ فرهنگی فاطمی به عنوان نمایندهٔ رسمی این انجمن در ایران شناخته شد. دبیرخانهٔ ریاضیات کانگورو برگزاری این رویداد جهانی را در ایران بر عهده دارد. مسابقهٔ ریاضیات کانگورو از سال ۲۰۰۹ تاکنون هر سال&nbsp;در ایران برگزار شده است.</font></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(64, 224, 208);"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></span></span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(64, 224, 208);"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 1.6em;"><font face="Mihan-Koodak">اهداف ریاضیات کانگورو</font></span></span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 24px; line-height: 20.8px;">•</span>&nbsp;ایجاد فضایی شاد با هدف علاقه<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>مند کردن دانش<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>آموزان به ریاضیات</font></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 24px; line-height: 20.8px;">•</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: 20.8px;">&nbsp;</span></span>ارتقای درک ریاضی دانش<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>آموزان و رشد توانمندی آنان برای لذت بردن از فعالیت<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>های هوشمندانهٔ ریاضی</span></font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 24px; line-height: 20.8px;">•</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 20.8px;">&nbsp;</span>همگانی کردن فعالیت<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>هایی که به ترویج ریاضیات بین دانش<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>آموزان و معلمان کمک می<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>کند</span></font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 24px; line-height: 20.8px;">•</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 20.8px;">&nbsp;</span>تقویت اعتماد به نفس دانش<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‌</span>آموزان در یادگیری ریاضیات و افزایش مهارت حل مسئله</span></font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 30px;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"></span></font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 24px; line-height: 20.8px;">•</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 20.8px;">&nbsp;</span>کمک به درک کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره</span></font></p><div><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><br></span></div></div> text/html 2018-09-17T04:06:00+01:00 mathfars.ir خانه ریاضی اعلام نمرات پایان ترم دوم 97 http://mathfars.ir/post/80 <font size="5" face="Mihan-Koodak" color="#ff0000">با سلام</font><div><font size="5" face="Mihan-Koodak">ریاضی آموزان عزیز می توانید با کلیک بر روی لینک زیر و دانلود فایل ضمیمه از نمرات پایان ترم و نهایی ترم دوم تابستان 97 مطلع شوید. ضمنا نمرات سایرگروه ها نیز متعاقبا اعلام می گردد.<br></font></div><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1654014/FinalTerm2_97.pdf" target="_blank" title=""><div><font size="7" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="7" face="Mihan-Koodak">دانلود نمرات پایان ترم&nbsp;و نهایی</font></div></a><br><div align="center"><font size="7" color="#FF0000"><font face="Mihan-Koodak">شروع ثبت نام ترم پاییز</font></font><font color="#FF0000"><br><font size="7"><font face="Mihan-Koodak">1 مهرماه</font></font></font><br></div> text/html 2018-09-04T03:32:59+01:00 mathfars.ir خانه ریاضی جشن پایانی دهمین جشنواره ریاضیات کانگورو استان فارس http://mathfars.ir/post/79 <div align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="4">با سلام خدمت همه ی ریاضی آموزان عزیز و اولیای محترم</font><br><br><font face="Mihan-Koodak" size="4"><font color="#000099">بسیار خرسندیم به اطلاع شما عزیزان برسانیم که مطابق با اعلام دبیرخانه ی مرکزی ریاضیات کانگورو&nbsp; 9 نفر از ریاضی آموزان خانه ریاضی فسا به عنوان رتبه های برتر در دهمین جشنواره ریاضیات گانگورو معرفی گردیده اند. ضمن تبریک به این عزیزان و خانواده های آنان و دعوت از ایشان برای شرکت در جشن پایانی، امیدواریم سایر ریاضی آموزان عزیز نیز با سعی و کوشش </font><font color="#000099">خود، در دوره های آینده حائز چنین افتخاراتی شوند</font>.</font><br><font face="Mihan-Koodak" size="4">اسامی این عزیزان به شرح زیر است:</font><br><br><font face="Mihan-Koodak" size="4"><font color="#CC0000">*</font>&nbsp; <font color="#FF0000">فاطمه قنبری مزیدی: پایه چهارم ابتدایی</font></font><font color="#FF0000"><br><font face="Mihan-Koodak" size="4"><font face="Mihan-Koodak" size="4">*&nbsp;</font> ابوالفضل صفری: پایه چهارم ابتدایی</font><br><font face="Mihan-Koodak" size="4"><font face="Mihan-Koodak" size="4">*&nbsp;</font> امیرعلی صادقی: پایه چهارم ابتدایی</font><br><font face="Mihan-Koodak" size="4"><font face="Mihan-Koodak" size="4">*&nbsp;</font> علی محب زاده: پایه پنجم ابتدایی</font><br><font face="Mihan-Koodak" size="4"><font face="Mihan-Koodak" size="4">*&nbsp;</font> فرناز صادقی: پایه پنجم ابتدایی</font><br><font face="Mihan-Koodak" size="4"><font face="Mihan-Koodak" size="4">*&nbsp;</font> زهرا عبداللهی: پایه نهم</font><br><font face="Mihan-Koodak" size="4"><font face="Mihan-Koodak" size="4">*&nbsp;</font> عطیه یزدانجو: پایه نهم</font><br><font face="Mihan-Koodak" size="4"><font face="Mihan-Koodak" size="4">*&nbsp;</font> فاطمه مهری: پایه نهم</font><br><font face="Mihan-Koodak" size="4"><font face="Mihan-Koodak" size="4">*&nbsp;</font> سارا سرافراز: پایه نهم</font></font><br><br><font face="Mihan-Koodak" size="4">زمان و مکان برگزاری مراسم جشن پایانی رتبه های برتر دهمین جشنواره ریاضیات کانگور استان فارس</font><br><br><font color="#990000" face="Mihan-Koodak" size="4">زمان: روز پنجشنبه مورخ 15 شهریورماه 97</font><font color="#990000"><br><font face="Mihan-Koodak" size="4">ساعت: 16 لغایت 18</font><br><font face="Mihan-Koodak" size="4">مکان: شیراز- بلوار دلاوران بسیج- جنب بلوار رازی- کانون فرهنگی حضرت زینب</font></font><br><br></div> text/html 2016-12-11T07:08:41+01:00 mathfars.ir خانه ریاضی یک نمونه کار از جئوجبرا http://mathfars.ir/post/70 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: xx-large;">برای مشاهده یک نمونه کار از جئوجبرا</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: xx-large;">ساخته شده توسط خانه ریاضی فسا&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: xx-large;">لطفا روی لوگوی زیر کلیک کنید</span></div><div style="text-align: center;"><a href="https://ggbm.at/eb8Kkca2" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/552/1654014/GeoMathhome.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div>